Haber

Altılı Masa, ‘Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’ anayasa değişikliği önerisini açıkladı

ANKARA – CHP, ÂLÂ Parti, Saadet Partisi, DEVA, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti başkanlarının oluşturduğu Altılı Masa, aylardır üzerinde çalıştığı ‘Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’e ait anayasa değişikliği teklifini tamamladı.

Altılı Masa’nın “Şimdi Demokrasi Zamanı” sloganıyla düzenlediği tanıtım toplantısı, ‘Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni’nin 28 Şubat 2022’de ilan edildiği Bilkent Otel’de yapıldı. Salonda altı siyasi partinin logolarının yanı sıra, “Şimdi Demokrasi Zamanı” yazılı afişler asıldı.

ALTI MASA DOKUZUNCU SEFER TOPLANACAK

CHP Genel Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, DÜZGÜN Parti Genel Lideri Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Lideri Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Lideri Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Lideri Temel Karamollaoğlu ve Demokrat Parti Genel Lideri Gültekin Uysal’ın oluşturduğu ‘Altılı Masa’, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Anayasa Değişikliği Önerisi tanıtım toplantısının akabinde dokuzuncu kere Demokrat Parti önderi Uysal’ın mesken sahipliğinde toplanacak. Dokuzuncu toplantının saati ise 14.00 olarak belirlendi.

ALTI ÖNDER SALONA BİRLİKTE GELDİ

‘Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’ kapsamında hazırlamam anayasa değişikliği çalışmasının toplantı salonuna altı siyasi partinin başkanı yan yana yürüyerek geldi. Alkışlar eşliğinde karşılanan önderin salona gelmesinin akabinde ‘Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Zamanı’ isimli sinevizyon gösterimi yapıldı.

Toplantı salonuna altı siyasi partinin önderi yan yana yürüyerek geldi.

84 UNSUR 9 BAŞLIKTA DEĞİŞİKLİK

Altılı Masa’nın Anayasal ve Yasal Islahatlar Komisyonu’nun CHP’li Üyesi Genel Lider Yardımcısı Muharrem Erkek, anayasa değişikliğine dair birinci konuşan isim oldu. CHP’li Erkek çalışmalarında yasama, yürütme, yargı, temel hak ve özgürlükleri içeren 84 unsur ve 9 başlıkta anayasa değişikliği öngördüklerini belirterek, “Bu yaptığımız, ‘toplumsal sözleşme taslağı’dır” dedi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni “ucube” olarak niteleyen Erkek şöyle devam etti:

“Önerimizle mevcut tek adam idaresini son vermeyi, itimat veren yeni bir sisteme geçmeyi taahhüt ediyoruz. Anayasanın temeline insan onurunu koyuyoruz. kurtuluşu ve kuruluşu gerçekleştiren Gazi Meclisi hak ettiği yere getireceğiz. Yerelde demokrasiyi getireceğiz. Mahallî yöneticilerin yargı kararı olmadan vazifeden uzaklaştırılmalarını engelleyeceğiz. Eşitliği, özgürlüğü, adaleti daima birlikte getireceğiz. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem, aş, iş, ekmek demektir. Yoksulluğun ve israfın sona ermesi demektir. Ülkemizin önemli bir anayasa değişikliğine gerçek bir ıslahata gereksinimi vardır. Önümüzdeki birinci seçimde demokrasi kazanacak ve Altılı Masa’nın ortak cumhurbaşkanı adayı 13’üncü cumhurbaşkanı olacaktır.”

‘CUMHURBAŞKANI MİLLETLER ARASI SÖZLEŞMEDEN GECE YARISI TEK BAŞINA ÇIKMA KARARI VEREMEYECEK’

Komisyonun DEVA Partili üyesi Mustafa Yeneroğlu, “Türkiye otoriter bir anlayışla yürütülmeye çalışılmaktadır. Türkiye’nin demokratları olarak bizlerin çok büyük sorumluluğu bulunuyor. Baskıcı, tek tipçi anlayışa son vermek niyetindeyiz” tabirlerini kullandı.

Cumhurbaşkanının milletlerarası mukavelelerden bir gecede çıkamayacağı bir düzenlemeyi yeni sistemde hayata geçireceklerini belirten Yeneroğlu, yaptıkları düzenlemelere dair, “TBMM’ye giden yolları demokratikleştireceğiz. Seçim barajını yüzde 3’e düşüreceğiz. Siyasi partilere yaptırımı gözden geçirecek siyasi parti hürriyetini güçlendireceğiz. 6 milyonu aşan diasporamızın direkt temsil edilmesini sağlayacağız. Dokunulmazlıkların kaldırılması için üye salt çoğunluğunu gerekli kılacağız. Kanun üretim süreçlerini demokratikleştireceğiz. Cumhurbaşkanı milletlerarası kontrattan gece yarısı tek başına çıkma kararı veremeyecek. Cumhurbaşkanının kanunları veto etmesine son vereceğiz. Hükümet, başbakan ve bakanlar hakkında gen soru verme hakkını tesis edeceğiz. Bütçe hakkının devredilmezliği unsurunu tesis ediyor, lideri ana muhalefet partisinden olan Kesin Hesap Komitesini kuruyoruz” dedi.

‘CUMHURBAŞKANI PARTİ ÜYESİ OLAMAYACAK’

Yeni devirde “Cumhurbaşkanımızın talimatıyla” klişesini duymayacaklarını söyleyen Demokrat Partili Serhan Yücel, “Şeffaf denetlenebilir hesap veren bir yürütme olacak” dedi. Yeni düzenlemeyle Cumhurbaşkanının parti üyesi olamayacağını belirten Yücel, “Cumhurbaşkanı en çok milletvekiline sahip partiye iktidarı kurma görevi verecek. Başbakan ve bakanlarla ilgili Meclis soruşturması açılabilecek. Hükümetin düşürülmesi salt çoğunluk ile yapılacak ve yapıcı güven oyu aranacak. Uzlaşma sağlanmadan mevcut hükümet düşemeyecek. Olağanüstü hal döneminin keyfilik yaratmaması için KHK çıkarma yetkisine son verilmiştir” diye konuştu.

‘ÖNERİMİZ, SAVUNMA MAKAMINA ANAYASAL BİR STATÜ KAZANDIRMIŞTIR’

Komisyonun Gelecek Partili Üyesi, Genel Lider Yardımcısı Prof Dr. Serap Yazıcı, hazırladıkları taslakla ‘gerçek bir hukuk devletini inşa edebilmek için önemli yenilikleri’ vaat ettiklerini söyledi.

“Önerimiz, savunma makamına anayasal bir statü kazandırmıştır” diyen Yazıcı, yargıçlar için Yargıçlar Heyeti, savcılar için Savcılar Kurulu’nu oluşturacaklarını söz ederek yargı alanına dair atacakları adımları şöyle sıraladı:

“Önerimiz, yargılama sürecinin kıymetli ögelerinden biri olan savunma makamını birinci kere bir anayasa kararıyla düzenlemiş; böylelikle savunmaya anayasal bir statü kazandırmıştır. Bunun doğal sonucu olarak savunma, tez makamıyla eşit bir statüye kavuşacaktır. Bu ise hukuk devletinin temel ögelerinden olan adil yargılanma hakkını ve bu hakkın asli ögelerinden olan savunma hakkını güçlendirecektir. Öte yandan bu yenilikle adil yargılanma hakkının bir diğer ögesi olan silahların eşitliği unsuru garanti edilecektir. Bu karar kapsamında Türkiye Barolar Birliği’ne özerk bir statü sağlanmış; bu yenilikle avukatlık mesleğine sahip olması gereken prestij kazandırılmıştır. Anayasanın ve hukukun üstünlüğünün garantisi olan Anayasa Mahkemesi’nin kuruluşu, üye kompozisyonu, üyelerin seçiminde izlenen teknikle çalışma adapları ve Yüksek Mahkeme’nin yetkileri tekrar düzenlenerek Mahkeme’nin aktifliği güçlendirilmiştir. Bu maksatla Anayasa Mahkemesi’nin ağır iş yükü dikkate alınarak üye sayısı on beşten yirmi ikiye çıkarılmış; hala iki daire ve bir Genel Heyet halinde çalışan Mahkeme’nin dört daire ve bir Genel Şura halinde çalışması sağlanmıştır.

Türkiye’nin taraf olduğu temel hak ve hürriyetlere ait milletlerarası andlaşmalar, Anayasaya uygunluk kontrolünde başvurulacak ölçü normlara dâhil edilmiştir. Böylelikle 2004’te Anayasanın 90. hususunda yapılan değişiklik, yaptırımla desteklenerek insan hakları alanının genişlemesi ve Türkiye’nin milletlerarası prestijinin korunması sağlanmıştır. Ferdi müracaatların alanı, toplumsal hakları da kapsayacak biçimde genişletilmiştir. Kişisel müracaatların temelindeki hak ihlâllerinin, Anayasa Mahkemesi’nin kontrolüne tâbi bir normun hukuka karşıtlığından kaynaklanması halinde Yüksek Mahkeme’ye bu normu denetleme yetkisi de tanınmıştır. Nihayet Anayasa Mahkemesi’ne yasama, yürütme ve yargı organlarının birbirlerinin alanına müdahale eden süreçleri nedeniyle yapılacak müracaatları da inceleme ve karara bağlama yetkisi tanınmıştır.
Yüksek Seçim Konseyi, yerine getirdiği fonksiyona uygun olarak Anayasamızın Yüksek Mahkemeleri düzenleyen kısmına aktarılmış; iki daire ve bir Genel Konsey halinde çalışması öngörülmüştür. Böylelikle dairelerin alacağı kararlar, itiraz kontrolüne tâbi kılınmıştır. Daha da kıymetlisi, Yüksek Seçim Kurulu’nun seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma haklarına ait verdiği kararların, Anayasa Mahkemesi’ne yapılacak ferdî müracaatlara mevzu olması sağlanmıştır. Böylelikle seçim sürecinin hukuka uygunluğu teşvik edilmiştir.

Sayıştay da Yüksek Mahkemeler başlığı altında düzenlenerek demokrasinin aslî ögelerinden olan şeffaflık ve hesap verirlik teminat altına alınmıştır. Anayasa Değişikliği Teklifimiz yargıya ait ögeleriyle birlikte kabul edilerek yürürlüğe girdiği takdirde Anayasamızın 2. hususunda yer alan ve değiştirilmesi yasaklanan insan haklarına saygılı, demokratik, lâik, toplumsal hukuk devleti kavramları, Anayasa sistemimizin asıl belirleyicisi olabilecektir. Böylelikle tüm vatandaşlar, geleceğe itimatla bakabilecekleri huzurlu bir ortama kavuşacaklardır.”

PARTİ KAPATMA DAVALARINDA MECLİS ONAYI

Komisyonun UYGUN Partili Üyesi, YETERLİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, “Güçlü, kalkınmış ve demokratik Türkiye’nin inşası için hazırladığımız anayasa değişikliği çalışmamızda, temel hak ve hürriyetlerin güvenceye kavuşturulması ve hürriyetler üzerindeki baskılara son vermek için önerilerimizi hazırladık” dedi.

Temel hak ve hürriyetler açısından değişiklik tekliflerinin ruhunu yansıtan birinci düzenlemenin başlığa ait olduğunu, Anayasanın ikinci kısmının başlığını “Temel Hak ve Hürriyetler” olarak değiştireceklerini belirten Poyraz, “İnsan onurunun dokunulmazlığını ve devletin buna saygı gösterme ve koruma yükümlülüğü ile temel hak ve hürriyetlerin bütünlüğünü ve yasama yürütme ve yargıyı bağlayıcı olduğunu Anayasanın 12. maddesine ekliyoruz. Devlete insan hakları ihlallerini önleme ve herkesin haklardan yararlanmasını sağlama yükümlüğünü getiriyoruz” dedi.

Siyasi partiler hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı’nın kapatma davası açabilmesini TBMM’nin müsaadesine bağladıklarını belirten Poyraz atacakları adımları şöyle sıraladı:

“Düşünce, kanaat ve söz hürriyetini tek bir hususta düzenliyoruz. Hiç kimsenin niyetlerinden dolayı ayrımcılığa tabi tutulamayacağını anayasal prensip olarak belirliyoruz. Bu değişiklik sonucunda tabir hürriyeti, çoğulcu bir demokrasinin gerektirdiği ölçüde genişlemiş olacaktır. Kamuoyunun özgürce oluşmasını ve medyada çoğulculuğun sağlanmasını Devlete bir ödev olarak yükleyerek basın hürriyeti üzerindeki keyfi uygulamalara son veriyoruz. Toplumun haber alma hakkını müdafaa ve kamuoyunun serbestçe oluşmasını sağlama gayesiyle şahıslar ve siyasi partilerin kamu hukukî şahıslarının elindeki kitle haberleşme ve yayım araçlarından hakkaniyet ve adalet unsuruna uygun olarak yararlanma hakkına sahip olduğunu anayasal prensip olarak düzenliyoruz. Toplumsal ve ekonomik haklar ve hürriyetlerde önerdiğimiz değişikliklerle müreffeh bir ülke maksadımızın anayasal alt yapısını oluşturuyoruz. Anayasanın 62. unsurunun başlığını yurt dışında yaşayan Türkler olarak değiştirerek Devletin onların hak ve menfaatlerini muhafaza, lisan ve kültürlerini koruma etme ve anavatanla bağlarını geliştirme çalışmaları yapma vazifesini vurguluyor, Devlete tarihi ve kültürel bağlara sahip olduğumuz ülkeler ve topluluklarla alakaları gerçekleştirme yükümlülüğü getiriyoruz. Toplumsal ve ekonomik haklar kısmına yeni haklar ekliyoruz. Herkesin sıhhat hakkına sahip olduğunu ve hiç kimsenin temel sıhhat hizmetlerinden mahrum bırakılamayacağını karara bağlıyoruz. Etraf hakkı ile çevreyi muhafazanın, etraf kalitesini yükseltmenin, besinlerin doğallığını sağlamanın devletin bir misyonu olduğunu belirtiyoruz. Hayvan hakları da bu değişiklik teklifimizde yer alıyor. Devletin doğal hayatı ve hayvanları korumak ile hayvanlara yönelik eziyet ve berbat muamele yapılmaması için gereken önlemleri alma misyonu olduğunu belirtiyoruz. Milletvekili genel seçimlerinde geçerli oyların yüzde birini alan partilere devletin mali yardımda bulunacağı ve bu yardımın dörtte birinin partiler ortasında eşit olarak dağıtılacağı, geri kalan fiyatın ise partilerin elde ettikleri oy oranına nazaran paylaştırılacağı düzenlemesini getiriyoruz. Demokratik hayatın vazgeçilmez ögesi olan siyasi partiler hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı’nın kapatma davası açabilmesini TBMM’nin müsaadesine bağlıyoruz. Kapatma kararının lakin odak olma halinde verilebileceği daha yalın olarak düzenlenip odak olma tarifine ağır, daima ve demokratik nizama önemli tehlike oluşturacak bir halde kavramları ile fıkranın son cümlesine yasama sorumsuzluğu kapsamında kullanılan oy, kelam ve niyet açıklamaları odak olmanın tespitinde gözetilemez kararı ekliyoruz. Son olarak Kamu Denetçiliğini düzenleyen Anayasanın 74. unsurunda yapılan değişiklikle kuruma, yönetimin hareket ve süreçlerinin hukuka ve hakkaniyete uygunluğunu re’sen yahut şikâyet üzerine inceleme ve denetleme yetkisi tanıyoruz. Toplumun geniş bölümlerinin, tarafsızlığına, hakkaniyetine inanç duyduğu bir kişinin kamu başdenetçiliği makamına seçilmesi sağlama gayesiyle Kamu başdenetçisinin seçimi yordamını değiştirerek parlamentoya hâkim olan siyasi çoğunluğun seçimi tek başına gerçekleştirmesini engelliyoruz.”

‘YÖK KALDIRILACAK, YEREL YÖNETİCİLER İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TARAFINDAN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILAMAYACAK’

Saadet Partisi Genel Lider Yardımcısı Bülent Kaya, “Mutabakat metnindeki hedeflerimizden bir tanesi yerel yönetimlerin yetki ve sorumluluklarını artırılması, yerel yönetimlerde demokratik katılım, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerinin hâkim kılınması, merkezi yönetimin yerel yönetimler üzerindeki idari denetiminin sınırlarının açıkça belirlenerek yerindelik denetimi anlamına gelen vesayet uygulamalarına son verilmesi idi” dedi.

Yerel yöneticilerin İçişleri Bakanlığı tarafından misyondan uzaklaştırılma uygulamasına son verdiklerini belirten Kaya, “Bu durumdaki geçici olarak görevden uzaklaştırmaya ilişkin tedbir kararlarının kamu yararı bulunması şartıyla İçişleri Bakanı’nın talebi üzerine Danıştay tarafından bir ay süre ile verilebileceğini, bu kararın ayda bir Danıştay tarafından gözden geçirilmesini ve nihai olarak bu kararın 6 ayı geçmemesini öngörüyoruz. Merkezi idarenin mahalli idareler üzerindeki idari vesayet yetkisinin amacını Anayasada sınırlı olarak sayarak mahalli idarelerin yetkisini artırıyoruz” tabirlerini kullandı.

“Yükseköğretimde özgür ve çoğulcu bir sistem oluşturarak üniversitelerin bilimsel özerkliklerinin yanında, idari ve mali özerkliklerini de anayasal güvence altına almak, Yükseköğretim Kurulu’nu kaldırarak yerine yetkileri koordinasyon görevi ile sınırlandırılmış, üyelerinin ise demokratik meşruiyet esasına dayanılarak seçildiği üniversiteler arası bir kurul tesis etmek amacı ile Anayasanın 130 ve 131. maddelerinde değişiklik öngördük” diyen Kaya şöyle devam etti:

“Mutabakat metnimizde kamu idaresi başlığı altında mutabık kaldığımız bir öteki nokta da Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardı. Bu kurumlardan bir tanesi ve bugün maalesef en tartışmalı hale gelen kurumların başında gelenlerden bir tanesi de Radyo ve Televizyon Üst Konseyidir. Anayasanın 133. Unsurundaki değişiklik teklifimiz ile bu heyetin çoğulculuk, özerklik ve tarafsızlık prensiplerine bağlı olarak çalışmasını temin etmeyi amaçladık. Bu kapsamda başta medya organları, barolar, sivil toplum kuruluşları ile meslek örgütleri, iş dünyası, sendikalar, bayan ve gençlik örgütlerini ziyaret ederek bu çalışmalarımızı kendileri ile paylaşıp dayanak isteyeceğiz. Birebir vakitte 81 vilayette 6 siyasi parti olarak birlikte yapacağımız planlama ile de sivil toplum buluşmalarla bu tekliflerimizi aziz milletimiz ile paylaşacağız.

Anayasanın önemsizleştirilmeye, hukuk devleti unsurunun unutturulmaya, devletin bir parti devleti haline dönüştürülmeye, kurum kültürü ve kurallar sisteminin yok sayılmaya çalışıldığı bu periyodu aziz milletimiz ile birlikte gayret ederek aşacağımıza ve Cumhuriyetin birinci yüzyılındaki kazanımlarımızı koruma ederek daha ileriye götürüp problemlerimizi demokrasi kültürü içinde çözerek Cumhuriyeti demokrasi ile taçlandırmaya kararlıyız.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kaliteli, türbanlı Eyüp eskort kızlar
-
Başa dön tuşu
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort